M/K MOTION    OBS!  STARTER I UGE 39
v/ Ruth

Torsdag kl. 19.30 - 21.00  Gymnastiksalen - Marslev Skole

Yderligere oplysninger om holdet findes i programfolderen HER