MGIF Jubilæumsshow 2017 - mltv

MGIF Youtube kanal

Støt os med OK Benzin

   ok-110x55         benzin_kort_pic

Marslev GIF har en sponsoraftale med OK, der er 
bygget op omkring OK Benzinkortet. Når du opretter 
et OK Benzinkort gennem os, støtter OK Marslev GIF
med 6 øre pr. liter benzin eller diesel, du tanker på kortet. Derudover modtager vi en bonus, når du første
gang har tanket 500 liter på dit OK Benzinkort. 

Så få et OK Benzinkort, og tank penge til Marslev GIF. 
Det er gratis at få et OK Benzinkort.                     

Om MGIF

Lidt historie om Marslev Gymnastik- & Idrætsforening...

Foreningen er hjemmehørende i Kerteminde Kommune og har adresse i Marslev, nærmere betegnet Kirkevænget 6, hvor Sportspladsen med klubhuset danner rammen om et pulserende klubliv. Årstallet 1892, som sidder på huset, er måske ikke det helt rigtige tidspunkt for fore-ningens tilblivelse, men i et notat i en regnskabsbog fra Holev Forsamlingshus, dateret 1892, træffer man for første gang navnet, Marslev Gymnastikforening. Derfor valgte man i 1992 at fejre foreningens 100 års fødselsdag, for dermed at få tids-bestemt foreningens alder. At "vi" kan være ældre er sandsynligt, idet der i klubhuset hænger et meget attraktivt klenodie, nemlig en fane, der bærer årstallet 1866 og med en meget rammende inskription i fane-dugen: "Slutter kreds - og staar fast". Historien er denne, at fanen efter krigen i 1864 er skænket til det daværende skyttelaug, som meget vel kan have været starten på den senere gymnastikforening, nemlig Marslev Gymnastikforening som var navnet frem til ca.1956.

Foreningen har siden da været flerstrenget, deraf navnet Marslev Gymnastik- & Idrætsforening med tilbud som fodbold, håndbold, gymnastik og badminton. Et Aktivitetsudvalg står for forskellige kulturelle aktiviteter såsom dilettant og de traditionelle Fastelavns- og Sct. Hans fester. Udvalget sørger også for deltagelse i arrangementer udenfor foreningens regi med det formål at skaffe penge til gavn for ungdommen.

Medlemsantallet er p.t. på 420, hvoraf gymnastikafdelingen alene tegner sig for 236. Afdelingens flagskib er de to børne-springhold, som trækker medlemmer fra nær og fjern.

På konkurrencesiden er det fodbold, som igennem årene har været mest toneangivende. En sæson i Serie 1 og to Fyns-mesterskaber i Serie 4, i 2002 og 2008, plus et Danmarksmesterskab i DAI 1992 er de synlige beviser på fodboldens virke og betydning for foreningen.

En hovedbestyrelse og 5 specialudvalg med hver sin formand og kasserer står for den daglige drift af foreningen, der med sin formålsparagraf er garant for at skabe en legemlig og åndelig sund befolkning i lokalsamfundet.